Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste. Tabulaland verkkogallerian ja kaupan jäsenrekisteri ja käyttötietorekisteri.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Tabulaland Oy
PL 354
00531 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toni Jokinen
toni@tabulaland.com
050 557 6465

3. Rekisterin nimi

Tabulaland Art Store verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen ensisijainen käyttötarkoitus on Tabulaland verkkogallerian ja kaupan asiakasrekisterin ylläpito, yhteydenpito asiakkaaseen myyntitapahtuman jälkeen toimitukseen, palautukseen yms. liittyvissä asioissa sekä muu asiakastiedottaminen. Tietoja käytetään myös palvelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen erilaisin tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. Tietoja käytetään myös mainostuksen tehokkuuden analysointiin.

5. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjältä itseltään joko suoraan tai evästeiden kautta tämän käyttäessä palvelua. Rekisteristä ilmenevät käyttäjän rekisteröityessään tai ostotapahtuman yhteydessä antamat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, paikkakunta tai kaupunki ja palvelun käyttötiedot.

Tabulaland asentaa käyttäjän koneelle evästeitä. Tietoja käytetään vain määrittämään käyttäjän valintoja sivuston käytössä sekä havainnoimaan tämän sisäänkirjautuminen. Tietoja ei tallenneta istuntojen välillä eikä niitä käytetä seurantatarkoituksessa.

Tabulaland ei tarkasta tietojen oikeellisuutta erikseen eikä vastaa niissä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua osaan omista asiakastiedoistaan palvelussa ja muuttaa talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana –tunnistusta. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä henkilötietorekisteriin tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 § mukaisesti.

6. Tietojen luovutus

Käyttäjän antamia tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä luovuteta kuin käyttäjän luvalla tai lain määräyksestä.

Taiteilija voi tarvittaessa pyytää oman teoksensa ostajan tietoja tekijänoikeuslain 52 a §mukaisesti.

Tabulaland voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, kuten statistiikkaa, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Pääsy henkilötietoihin on rajattu niihin henkilöihin, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Asiakastiedot poistuvat rekisteristä kuukauden sisällä siitä kun asiakas pyytää kirjallisesti tietojensa poistamista. Käyttötietoja ei voida enää yhdistää käyttäjään käyttäjän poistettua tietonsa rekisteristä.

Tabulaland säilyttää tiedot ostotapahtumista (kuitit ja myyntiraportit) kirjanpitolainsäädännön 10 § edellyttämällä tavalla.

Helsingissä 23.9.2014